©BAM

Video van de week | Elektrisch materieel bij aanleg N346 Schakel Achterhoek-A1

Video's|Laatste update:

De gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen een rondweg aan met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de N346 Schakel Achterhoek-A1. Daarbij wordt gebruikgemaakt van elektrisch materieel.

Schone Lucht Akkoord
Het project N346 Schakel Achterhoek-A1 een van de pilotprojecten voor het Schone Lucht Akkoord (SLA) tussen het Rijk, de provincies en een groot aantal gemeenten. Voor het aanleg van de N346 is als pilot voor het onderdeel ‘mobiele werktuigen’ een bijdrage ontvangen uit het SLA.

Naast dat in de voorbereiding van het project hier veel aandacht naar uit is gegaan, treft ook bouwbedrijf BAM Infra Nederland in de uitvoering veel maatregelen op het gebied van schone lucht.  Een elektrische asfaltmachine en wals, elektrische graafmachines en elektrische vrachtwagens; zomaar een greep uit het elektrisch materieel dat de aannemer inzet bij de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1. 

Over de inzet van dit elektrisch materieel maakte het programma Schoon en Emissieloos Bouwen  (SEB) onderstaande video.

‹ Naar overzicht