Bijtelling

Via onderstaand overzicht kunt u de fiscale bijtelling van uw elektrische auto van de zaak vaststellen. Hiermee kunt vaststellen welk bedrag u bij uw bruto inkomen moet optellen.

Bijtelling
Het kabinet wilde het stelsel van autobelastingen eenvoudiger maken hetgeen vastgelegd is in de Autobrief 2.0. De vereenvoudiging is gerealiseerd door het aantal bijtellingspercentages te verminderen.

De bijtelling voor alle auto’s van de zaak is de afgelopen jaren geleidelijk verhoogd naar 22 procent en enkel volledig elektrische auto's krijgen in 2023 een extra stimulans door een bijtelling van 16 procent (red. tot een cataloguswaarde van 30.000 euro, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22 procent).

Bijtelling auto’s van de zaak in 2023

Jaar

procent bijtelling 0 gram CO2 per km

procent bijtelling meer dan 0 gram CO2 per km

2024*

16 procent

22 procent

2025

17 procent

22 procent

2026

22 procent

-

* Het verlaagde bijtellingspercentage geldt in 2024 tot en met 30.000 euro van de catalogusprijs, daarboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22 procent. In 2024 is het bijtellingspercentage voor privégebruik van een waterstofauto of zonnecelauto 16 procent. De korting geldt voor deze 2 typen voertuigen over de hele catalogusprijs. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.