Het nieuws in 1 minuut | maandag 25 november – zondag 8 december 2019

Nieuws in 1 minuut|Laatste update:

Al 400 slimme laadpalen in Gelderland en Overijssel erbij
De 400e laadpaal in Gelderland en Overijssel is op feestelijke wijze in gebruik genomen in Enschede. Gedeputeerde Tijs de Bree van provincie Overijssel deed dat samen met wethouder Jurgen van Houdt en Harold Langenberg van Allego. In Gelderland en Overijssel komen 2.250 slimme laadpalen met in totaal 4.500 laadpunten voor elektrische auto’s. Voldoende laadpunten op straat en bij openbare gebouwen stimuleert elektrisch rijden. Zo wordt gezorgd voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof en minder geluidsoverlast van autoverkeer. Hiermee wordt bijgedragen aan een snelle omslag naar elektrisch rijden en een energieneutraal Gelderland in 2050. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer: ‘Rijden in een elektrische auto helpt om ervoor te zorgen dat de lucht schoner wordt. Nu moeten de elektrische auto’s nog betaalbaarder worden. Dat zou nog meer helpen.’

Proef met waterstof-elektrische bus in 3 noordelijke provincies
Vanaf januari 2021 start een proef van 2 jaar met het reizen met een waterstof-elektrische bus in 3 noordelijke provincies. Gedeputeerde Jan de Reus: ‘Provincie Flevoland zet zich in voor het doen van experimenten met waterstof. Dit is een begin. We hopen op termijn de lijn verder naar Lelystad door te trekken en op die wijze ook de potentie voor een waterstofvulpunt te vergroten. Met deze ontwikkeling komt het duurzaam reizen met de bus over langere afstanden een stap dichterbij. Een ontwikkeling die past bij de ambities voor de verduurzaming van de mobiliteit in Flevoland.’ Arriva laat een bestaande touringcar ombouwen naar een bus die op waterstof rijdt. Deze bus kan 100 kilometer per uur rijden op een van de langste HOV-lijnen (hoogwaardig openbaar vervoer) in Nederland: tussen Emmeloord en Groningen. Arriva gaat deze proef met de touringcar in 2021 en 2022 uitvoeren met steun van de provincies Groningen, Flevoland, Friesland en het OV-bureau. Zo geven de partijen samen een belangrijke impuls aan een duurzamer hoogwaardig openbaar vervoer. De opwaardering van een bestaande dieselbus naar een waterstof-elektrische bus is een mooi voorbeeld van circulaire economie. Een inspiratie voor verduurzaming van de touringcarsector.

Meer openbare laadpalen vlak bij huis in Groningen
De gemeente Groningen wil elektrisch rijden stimuleren en e-rijders sneller voorzien van een openbare laadpaal dicht bij huis. ‘Wij willen de overstap naar elektrisch rijden versnellen en faciliteren. Daar horen bijvoorbeeld laadmogelijkheden dicht bij huis bij’, zegt wethouder Philip Broeksma. Het plan maakt deel uit van de nieuwe ‘Visie openbare laadinfrastructuur Groningen 2025’. Als gevolg van deze visie ontwikkelt de gemeente een plankaart met honderden potentiële locaties voor toekomstige laadpalen, waarover medio 2020 een besluit wordt genomen. Naar verwachting rijden er in 2025 ruim 16.000 elektrische auto’s in de gemeente Groningen. Ongeveer twee derde van de autorijders heeft geen eigen oprit. Zij kunnen een openbare laadpaal aanvragen. ‘We zoeken nu nog per aanvraag een locatie voor de paal en nemen vervolgens een verkeersbesluit. Dat proces kost ongeveer 15 weken en die periode willen we met deze plankaart versnellen.’ Over de beoogde locaties voor laadpalen gaat de gemeente in de eerste helft van volgend jaar in overleg met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit gebeurt onder meer via bijeenkomsten en een online-inspraakplatform. Broeksma vindt het  belangrijk om kennis over de buurt, de straat en eventuele verbetersuggesties op te halen.

Grootste laadplein van België
ICO, Port of Zeebrugge en ENGIE slaan de handen ineen in een partnership: 11 windturbines in de haven van Zeebrugge zullen het grootste elektrische laadeiland van België, geïnstalleerd door EVBox, van groene elektriciteit voorzien. In samenwerking met ENGIE en Port of Zeebrugge wordt de terminal de locatie voor het grootste onshorewindpark in Vlaanderen met een totaalvermogen van 44 megawatt. ENGIE zorgde er eveneens voor het grootste ‘elektrische laadeiland’ van het land met 308 EVBox elektrische laadpunten.

‹ Naar overzicht